Dünya mükemmel olmadığı için sanat vardır

Hakkında image
 Fırat Karapınar İzmir’de sanat çalışmalarıma devam ediyor.9 Eylül Üniversitesi’nde Resim eğitiminden sonra Sanat ve Tasarım bölümünde yüksek lisansa başladı. Resim, heykel, grafik, seramik, aksesuar tasarımı, fotoğrafçılık ve özgün baskı gibi farklı alanlarda eğitim alarak disiplinlerarası bir sanat pratiğini benimsedi.

Ulusal ve Uluslararası birçok sanat ve tasarım yarışmalarına katıldı ve dereceler elde etti. Workshop, karma sergiler, fuarlar, mesleki seminer ve sertifikalar ile akademik yetkinliğini geliştirdi. Yaşadığı bölge farklı kültürlere sahip bir alan ve eklektik bir yapıya sahip bu durum sanat çalışmalarına da yansıdı. Sanat çalışmalarında hedefleri: üretilen eser ile disiplinlerarası bir sanat alanı yaratmak, endüstriyelleşmiş estetik değerlere karşı deneyimi güçlendiren ortamlar yaratmak, toplumsal hafıza üzerinde yer edinen sanat, sanatçı ve eser arasındaki bağlara sanat seyircisini dahil etmek, “kitsch” olarak adlandırılan tüketim eşyalarının avangard tasarımlara dönüştürmek, sanat için hammaddeyi sürdürülebilir kılmak, satın almak yerine geri dönüşüm materyallerini tercih ederek üretilen atık miktarını azaltmak.
BU SİTE İLE KURULMUŞTUR